Jdi na obsah Jdi na menu
 


O věcech budoucích dokončení

Než začne doba soužení, tak bude v Jeruzalémě obnoven chrám Hospodinu. V době internetu a globálních zpráv to bude zřejmě ve všech světových zpravodajských relacích. Ale jak píše Sz, ruka Izmaelova bude proti všem, a všichni budou proti němu; takže to bude důvodem konfliktu a vlastně počátek doby soužení. (Kap. 11) 

Odejmutí Ducha svatého, druhý příchod Kristův, vytržení církve a vzkříšení z mrtvých může proběhnout současně. Může, ale také nemusí. To není podstatné. 

Spoutání Satana. Jelikož je duchovní mocnost a my jsme tělesní, nevím, zda to uvidíme a poznáme.

Tím, že bude odstraněn satan, a také duch svatý, nebude žádná z duchovních sil působit na člověka, a ten bude vystaven jen vlivu Ježíše Krista, který bude vládcem. Je psáno, že přijde v oblacích, tak, jak odešel. A když odcházel, měl oslavené viditelné tělo, a ve viditelném těle opět přijde. Jestli se ujme vlády sám, nebo bude provolán králem země, nevíme a ani to není podstatné, protože bude vládnout Izraeli a sídlit bude v Jeruzalémě. Zdá se, že jej zbývající svět přijme i za svého krále. Bude to zajímavá doba, protože v ní budou žít spolu vzkříšení „mrtví v Kristu“, kteří už mají život věčný a současně s nimi také ti, kteří jsou oslaveni, mají proměněné tělo, ale umřou. Iz 65:20n. To je první vzkříšení. Podle tohoto oddílu, sice umřou, ale budou dlouhověcí. Je také možné, že budou žít po celých tisíc let Kristovy vlády a teprve potom, „budou oblečeni v nesmrtelnost“. Ale to je jen spekulace. Písmo nám v tom nedává jasnou odpověď. Během tisíciletého království nastane také změna u šelem a dravců a stanou se z nich „býložravci“, tak jak tomu bylo na počátku věků. Iz 65:25; Gen 1:29 

propuštění satana a Armagedon kap. 20. je psáno, že bude uvržen do ohnivého jezera – což je druhá smrt. Tam bude jak falešný prorok, tak i antikrist. Jak to bude probíhat, zda to uvidíme, je zase otázkou. Když už budeme mít ta oslavena těla, je docela dobře možné, že tyto věci, které jsou duchovní, uvidíme, nebo alespoň budeme o tom vědět, protože duch nám to řekne. 

Po uvrhnutí do satana ohnivého jezera přijde poslední soud. Samozřejmě, předtím musí nastat vzkříšení mrtvých. To je druhé vzkříšení. Těch vzkříšených budou „mraky.“ soudit se bude podle skutků. Pro kontrolu budou otevřeny další knihy – knihy života. Ti, kteří jsou zapsáni v knihách života, půjdou do Nového Jeruzaléma na nové zemi, a ti, kteří nejsou zapsáni – do ohnivého jezera. Kde bude to ohnivé jezero, není psáno. Rovněž není naznačeno, proč bude mít nový Jeruzalém hradby, když do něj nečistý nevstoupí. Stejně tak nevíme, jestli Jeruzalém bude jedno jediné město na celé nové zemi. Rozměry by něco takového naznačovaly. 2370 km x2370 km x2370 km. tj. 5 mil 616 900 km čtverečních. 

Samozřejmě materiál, ze kterého je toto město postaveno, nejsou obyčejné kameny, pálené cihly, asfalt, či beton, ale je to zlato, dvanáct druhů drahokamů a počítáme další materiály, o kterých se nám dnes ani nezdá. Jako odměna za ten „krátký“ život na zemi ve víře v Ježíše Krista, se pak nám dostane té výsady, vidět jej tváří v tvář. A protože pán Bůh připravil, co oko nevidělo … a také, že budeme s Kristem vládnout na věky věků, vzniká otázka, komuže to budeme vládnout? Sami sobě, či někomu jinému? A to je právě jedno z těch božích tajemství, která se odhalí až na místě. Můžeme vládnout andělům, protože stále to jsou – a zůstanou sluhové. Oni nás budou obsluhovat, oni budou plnit naše přání. Proto byli stvořeni. Ale jednomu z nich se to nelíbilo, a tak se vzbouřil. Víme, o kom je řeč. Ale ten tam už nebude, neboť bude hořet na věky věků v ohnivém jezeře.